Hva er FORCOD?

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle fôringsstrategier for torsk
som gir bedre fiskevelferd, økonomi og miljømessig bærekraft.

Norcod AS er prosjektansvarlig for Forcod.

Thor Magne Jonassen fra Akvaplan-niva AS er prosjektleder (e-post)

Delmål 1. Redusere dødelighet hos torsk knyttet til tarmslyng,
gjennom økt kunnskap om utbredelse, omfang og mulige
bakenforliggende årsaker. Slike forundersøkelser og
histopatologisk beskrivelse av tarmhelse vil gi bedre
forutsetninger for målrettede tiltak mot tarmslyng.

Delmål 2. Uttesting av fôringsstrategi med undervannsfôring
for bedre fiskevelferd, produksjonsøkonomi og kontroll med
kjønnsmodning.

Delmål 3. Uttesting av fôr med tilsatt krabbemel med tanke på
effekt på tarmhelse, vekst og fôromsetning hos torsk.

 

 FoU-leverandører

Samarbeidspartnere