Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og flere torskeoppdrettere, med Norcod som prosjektansvarlig, har fått tilsagn fra Norges Forskningsråd om støtte på kr 9,76 mill. for utvikling av nye fôringsstrategier for torsk.

Øvrige samarbeidspartnere er Statt Torsk ASA, Arctic Cod AS, Havlandet Havbruk AS og Skretting AS. FoU-partnere er Akvaplan-niva, NMBU og Nofima. Thor Magne Jonassen fra Akvaplan-niva er prosjektleder. Han uttaler: «Vi har arbeidet med torskeoppdrett i en periode og det er utrolig mye viktig arbeid som nå muliggjøres gjennom dette IPN-prosjektet og NFR-tildelingen.»

– Det er flott å se at det nå tildeles forskningsmidler til oppdrettstorsk, og dette er et tydelig signal på at det igjen er tro på torskeoppdrett. Vi ser fram til å komme i gang med prosjektet for å samle kunnskap som kan bidra til å optimalisere fiskevelferd i torskeoppdrett, sier Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod. 

Torskenettverket har spilt en sentral rolle i forarbeidet til søknaden gjennom kopling av industripartnerne. Prosjektleder i Torskenettverket, Keven Vottestad, mener at tilsagnet til prosjektet viser at det nytter å jobbe i lag og at samarbeid mellom næringsaktørene fungerer. Torskenettverket vil være sentral i formidling av resultater og kunnskap fra prosjektet. 

Formålet med prosjektet er å utvikle et fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale. Dette vil bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen i prosjektet er nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. Prosjektet vil gå over fire år.

På Forskningsrådets hjemmeside hvor tildelingen ble annonsert, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit at «prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer».

Skrevet og publisert av bodøposten.no den 21. juni 2022.

Denne oppdrettstorsken blir matet fra Trondheim sentrum

Torskeoppdretteren Norcod har planer om å levere fersk fisk hver uke, hele året.

– Som næring er vi et helt annet sted i dag enn for bare to år siden, sier Norcod-sjef Christian Riber til Fiskeribladet.

I et heller anonymt bygg sentralt i Trondheim sentrum ligger både hovedkontoret og fôrsentralen til torskeoppdretteren. Fra ett siderommene her inne styres og overvåkes det aller meste av selskapets aktivitet.

Fra en bråte med skjermer følger driftsleder Eirik Hauge hvordan det går med fisken på selskapets lokaliteter. Blant annet Frøya-lokaliteten Jamnungen, samt Meløy-lokaliteten Frosvika. Sistnevnte er lokaliteten som måtte slaktes ut etter at rømt oppdrettstorsk ble oppdaget tidligere i år, som nå har fått et nytt utsett.

Startet opp i fjor

– Det er ingen andre fôrsentraler i Trondheim sentrum, så mange fra øyene utenfor her har søkt jobb. Vi bygger et ordentlig miljø og spisser kompetansen, sier Hauge til Fiskeribladet/Intrafish.

Selv startet han i Norcod da sentralen ble stablet på plass i juni i fjor. Han har tidligere erfaring fra liknende jobb i Salmar, samt jobbet med optimalisering av fiskefôr hos selskapet Spillfree.

– Det å fôre laks og torsk, er det likt?

– Ikke helt. Det er en helt annen måte å fôre på, sier Hauge og ler.

 

 

Tror på stor vekst

Oppdrettstorsken har flere ganger i år blitt framhevet i Sjømatrådets månedsoppdateringer, og i oktober var 44 prosent av eksport av fersk torsk fra oppdrett.Da ble det eksportert 890 tonn fersk hel oppdrettstorsk, til en verdi av 52 millioner kroner.

– Det viser at vi ikke holder på med «proof of concept». Vi leverer helårlig og stabilt. Og nå kommer Sjømatrådet med mange torskeprosjekter. Blant annet sashimibruk av fisken vår. Det skjer også flere ting i Asia og Storbritannia, sier Norcod-sjef Riber.

– Hvor stort kan torskeoppdrett bli?

– På kort sikt tror jeg aktørene på markedet nå kan levere stabilt 25.000 tonn i året. De neste sju årene kan næringen, avhengig av hva som skjer med nye lokaliteter, produsere mellom 50-100.000 tonn, sier Riber.

Les hele artikkelen her. Skrevet og publisert av IntraFish den 16. november 2023.